Kestävästi

Kuunnellen, Oppien, Kunnioittaen

Tutkimus & kehittäminen

Olen erikoistunut ekomatkailuun, matkailuliiketoimintaan ja pienyritysten verkostomaiseen toiminnan kehittämiseen yleisesti. Taustalla on vahva osaaminen maaseudun elinkeinoista ja toimintamahdollisuuksista. Työkielet suomi ja englanti.

Ympäristö

Voin auttaa ratkaisemaan maisemaan, puutarhaan ja urbaaniinkin ympäristöön liittyviä ympäristöhaasteita. Mitä kannattaisi parantaa, miten se voidaan toteuttaa ja kenen toimesta? Koulutuksissa ja seminaareissa työkielet englanti ja suomi.

Hankkeet & Viestintä

Teen eri tyyppisten markkinointimateriaalien ohella monenlaista muuta viestintämateriaalia, kuten projektisuunnitelmia ja niihin liittyviä raportteja. Projektijohtamisessa  ja suunnittelussa työkielet englanti ja suomi. 

Virpi Pakarinen

1990 YO- Savonlinnan Taidelukio

1995 Hortonomi (AMK), ympäristörakentaminen ja -suunnittelu

2018 YTM, ympäristöpolitiikka

2020- YTT – opiskelija, ympäristöpolitiikka

Väitöskirjatyö

Parvessa Pienikin Pärjää! Digityökalut muuttuvien maaseutuverkostojen yhteistoiminnan
kehittämisessä.

UNELMA: PARVESSA PIENIKIN PÄRJÄÄ!

Termit ‘Elinvoimainen maaseutu’, ‘Kestävä kehittäminen’,  ‘Perinteiden kunnioittaminen’ ja  ‘Me-hengen vahvistaminen’ kuuluvat sanavarastooni puhuttaessa tulevaisuuden toiveista. Minulle pehmeät arvot, kierrättäminen ja kiertotalous, metsän ja muun luonnon antimet niin aineellisina kuin henkisinäkin arvoina ovat tärkeitä. Puolustan laajempien trendien mukana muuntuvaa, mutta ruokaturvaa tuovaa pienviljelyä ja monimuotoista metsätaloutta elinkeinoina, kannatan luontomatkailun ja ruokaperinteiden nostamista osaksi maaseudun monimuotoisuutta ja modernia biotalouskeskustelua. 

Kestävä kehittäminen lähtee elinvoimaisesta yrittäjyydestä, kyläperinteistä, nuoren sukupolven mahdollisuudesta nähdä tulevaisuuden työmahdollisuuksia myös kaupunkikeskusten ulkopuolella. Pienyritystoiminnassa monet nykyteknologian mahdollistamat, vielä tuntemattomatkin muodot voivat olla tulevaisuudessa verkostomaisen kierto- ja biotalouden kehittämisen keinoja, joista maaseutu elinvoimaa ammentaa.

Jos haluat katsoa CV:n, ota yhteyttä ja pyydä salasana


Julkaisut

Strategies and Collaboration in Developing Sustainable Village Tourism.

Virpi Pakarinen

Case Study in Finland and Bali, Indonesia

Itä-Suomen Yliopisto, 2018

Maaseutumatkailun edellytykset ja yhteistoiminta osana biotaloutta

Virpi Pakarinen, Irmeli Mustalahti &  Henna Konu

Julkaistu Kirjassa: Matkailuliiketoimintaa Teoriasta käytäntöön, Vastapaino 2020

Blogi: ALL-YOUTH

Digitaitoiset nuoret maaseutukehittämisen viestinviejinä

Kestävää ja vastuullista – nuori sukupolvi joustaa ja siksi se kestää

Kirjoitelma

Kuolimon Kahta Puolen

Tutkielma rajojen merkityksestä paikallisille elinkeinoille ja matkailulle Kuolimo-järven ympäristössä Itä-Suomessa

Virpi Pakarinen

Itä-Suomen Yliopisto, 2018

Motto: Kuuntele, Omaksu, Sovella

"Suunnittelusta kaikki alkaa, mutta käytännön toimiksi suunnitelmien muuttaminen on tavoitteeni"

Aina on uutta opittavaa, vielä tuntemattomia menetelmiä sovellettavaksi, ja pysyn kuulolla.


Kehittäminen ja yrityspalvelut- esimerkkejä

Hankevetäjä

Suomenniemi Eläköön  2004-2006 

Kylätoiminnan aktivointi,  Länsi -Saimaan Leader ry

Yhteistyöllä Lisää Myyntiä 2010-2012 

Yritysverkosto  Länsi-Saimaan Leader ry

BlueSaimaa II 2012-2014 

Yritysverkosto, Karjala-yhteistyö. Länsi-Saimaan Leader ry

ProYritys Pohjois-Karjala 2018-2019 

Yritysverkostot, yritysrahoitus. Pohjois-Karjalan Ely-keskus

Hankekoordinaattori

West Bali Villas 2010-2012  

Huvila-alueen suunnittelu ja rakennuttaminen Balille  

Ainolan Pihamaa 2005-2012  

Rakennusssuunnittelu ja työnjohto, rakennustyö

Uutta Koivikolle 2020-2021 

Yritysryhmähankkeen koordinointi

Hammaslahti Kaikki Yhdessä 2020

Hankesuunnittelua ja asiantuntijatehtäviä  

perinteitä kunnioittaen

Maaseudun
yrittäjä

Olen syntynyt ja kasvanut maatilaa ja käsityöyritystä pyörittäneessä perheessä. Vuonna 1995 alkaneen  yrittäjätaipaleeni varrella olen oppinut monta asiaa kantapään kautta, monta hyvää ideaa on jäänyt ‘hihaan’ odottamaan sopivaa tilaisuutta muotoutua liiketoiminnaksi. Olen toiminut  toisten pienyrittäjien kanssa yhteistyössä Etelä-, ja Pohjois-Karjalassa, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa viimeiset 20 vuotta. Tätä vahvaa kontaktiverkostoa, kertynyttä oppia ja mahdollisuuksia menestykseen yhteistyöllä toivoisin voivani jakaa oppina erilaisten tuote- ja liiketoimintaideoiden ohella.

Arvopohja toiminnan takana

pohjaa hyvin vahvasti perinteiden kunnioitukseen. Toimintani suuntautuu maaseudun pienyrittäjyyden sekä viihtyisän ja terveellisen elinympäristön edistämiseen, käsillä itse tekemiseen, kierrättämiseen ja kekseliäsiin, edullisiin ratkaisuihin.  Luovana tyyppinä olen aina tykännyt yhdistää huvin ja hyödyn työssäni ja halunnut opetella ja kokeilla asioita ennakkoluulottomasti, sekä muillekin neuvoa onnistuneita ratkaisuja.

Työskentelytapani

voidaan tiivistää kolmeen sanaan: Kuuntele, Opi, Sovella. Herkällä korvalla kuulostelen ihmisiä ympärilläni ja seuraan  keskustelua ja trendejä sekä lähellä, että maailmalla. Pääsääntöisesti toteutuksissa hyödynnän perinteisiä, hyviksi havaittuja menetelmiä ja materiaaleja tilanteeseen ja paikkaan sopivalla, uudella tavalla.

Suomessa ja muualla

Vastuullisesti

Miksi Bali?

Olen matkustellut yli 30 maassa vuosien varrella tutustuen erilaisiin kulttuureihin. Länsi-Balilla sijaitseva maaseutukylä Pancardawa Pendem- piirikunnassa on viimeiset kymmenen vuotta jo ollut minulle se ‘kaukainen kotikylä’.  Balilaisten ihmisten syvä kunnioitus luontoa ja sen tarjoamia elinmahdollisuuksia, sekä perinteitä kohtaan on  suunnittelussani inspiraation lähteenä. Balilaisten käsityöläisperheiden valmistamia tuotteita näkee Ainolan pihassa ja rakennuksissa, niitä olen teettänyt ja Ainolaan myyntiin tuottanut jo vuodesta 2007.  Edelleen Virena välittää ja myy näitä uniikkeja, eettisesti tuotettuja ja pääsääntöisesti luonnon materiaaleista käsityönä valmistettuja koriste- ja käyttöesineitä.

Maahantuontitoiminta

Balilla, Indonesiassa käsityönä valmistettuja käyttö- ja koriste-esineitä olemme tuoneet Suomeen vuodesta 2007. Kaikki tuotteet olemme itse käyneet paikanpäällä valitsemassa ja niiden valmistajaperheisiin tutustumassa.

Jälleenmyyjille ja yrittäjille

Voimme teettää sopimusvalmistajilla esimerkiksi koruja, metallisia ja puisia koriste- ja käyttöesineitä, puutarhakoristeita, pakkauksia ja erilaisia luonnonmateriaaleja käsitöihin ja myyntiin. Kysy Lisää!

Lähetä Tiedustelu